Tvångsyndrom och relaterade tillstånd

Läkemedelsbehandling rekommenderas vid tvångssyndrom och dysmorfofobi. KBT är effektiv behandling och kan antingen erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel. Patienter med dysmorfofobi bör remitteras till specialistpsykiatrin.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.