Tillbaka

klomipramin
Klomipramin ..., Anafranil

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Paniksyndrom

Förbehåll / Kommentar

Barn och ungdomar: Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande tolerabilitet och säkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar