Tillbaka

fluoxetin
Fluoxetin ...

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ångest- och tvångssyndrom - i andra hand

Förbehåll / Kommentar

Lång halveringstid och högre interaktionsrisk än förstahandsvalet.

Barn och ungdom: Är rekommenderat även för barn och ungdom. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Fluoxetin är miljöklassificerat. Fluoxetin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

De olika serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, anses kliniskt ha likvärdig effekt vid ångestsjukdomar. Det är stor komorbiditet mellan depression och ångest. Därför kan det vara rimligt att synkronisera dessa rekommendationer.


Lång halveringstid kan vara fördelaktigt för vissa patienter och medför lindrigare utsättningsbesvär.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/1
  2. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 171/2
  3. Andrisanoa C, Chiesaa A, Serrettia A. Newer antidepressants and panic disorder: a meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology 2013;28(1):33-45. PubMed
  4. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.
  5. Strawn JR, Welge JA, Wehry AM, Keeshin B, Rynn MA. Efficacy ant tolerability of antidepressants in pediatric anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2015 Mar;32(3):149-57. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar