Tillbaka

naltrexon
Naltrexon ...

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alkoholberoende - återfallsförebyggande, återfallsförebyggande

Förbehåll / Kommentar

Naltrexon är en opioidantagonist; ska inte användas tillsammans med opioidinnehållande läkemedel.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av naltrexon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Effekt är väl belagd - minskar andelen dagar med intensivkonsumtion (mer än fyra [kvinnor] respektive fem [män] standardglas per dag). Lindriga biverkningar. Hälsoekonomiskt väl motiverat. Inga argument finns för att begränsa behandlingen till specialistvård, eftersom den då inte når den breda grupp där tidig effektiv intervention kan uppnå stora vinster. Studier omfattar vuxna till och med 65 års ålder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Volpicelli JR, Watson NT, King AC, Sherman CE, O'Brien CP. Effect of naltrexone on alcohol "high" in alcoholics. Am J Psychiatry 1995;152(4):613-5. PubMed
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem. SBU-rapport 156 (2001).
  3. Streeton C, Whelan G. Naltrexone, a relapse prevention maintenance treatment of alcohol dependence: a meta-analysis of randomized controlled trials. Alcohol Alcohol 2001;36(6):544-52. PubMed
  4. Kranzler HR, Van Kirk J. Efficacy of naltrexone and acamprosate for alcoholism treatment: a meta-analysis. Alcohol Clin Exp Res 2001;25(9):1335-41. PubMed
  5. King AC, Volpicelli JR, Frazer A, O'Brien CP. Effect of naltrexone on subjective alcohol response in subjects at high and low risk for future alcohol dependence. Psychopharmacology 1997;129(1):15-22. PubMed
  6. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid alkoholberoende. Behandlingsrekommendation 2007.
  7. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015.

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar