Prostatacancer - endokrin terapi

Specialiserad vård

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Sammanfattningar för några av dessa finns på Janusinfo. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Prostatacancer - endokrin terapi

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Sammanfattningar för några av dessa finns på Janusinfo. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Lokalt avancerad sjukdom

.

ANTIANDROGEN

Bicalutamide …, Bicalustad Casodex

Mamillbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

Metastaserad sjukdom

För patienter som inte genomgår kirurgisk kastration.

I första hand

GnRH-AGONIST

Leuprorelin …, Leuprostin

Implantat. 3 månaders doseringsintervall.

Vid behov av längre doseringsintervall finns alternativa GnRH-agonister. Beakta risken för osteoporos. Utredning kan bli aktuell. Se Osteoporos.

I andra hand

ÖSTROGEN

Estradurin

Mamillbestrålning ska rekommenderas inför behandling.