Tillbaka

aminosyralösning + fettemulsion + glukos + elektrolyter
Olimel N5E*, N7E*, N9E* där N9E har högst proteininnehåll
Olimel perifer N4E*

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Kvarstår

Indikation

Parenteral tillförsel när oral eller enteral tillförsel inte är tillräckligt

Förbehåll / Kommentar

Innehåller 80 procent olivolja och 20 procent sojabönsolja (LCT).

Finns med och utan elektrolyter.

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Bra sortimentbredd avseende proteininnehåll som täcker behovet för många olika patientgrupper. Innehåller mindre mängd omega-6 fettsyror än LCT-baserade fettemulsioner. Tillhandahålls även elektrolytfri.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines 2017. ESPEN
  2. Manzanares W, Dhaliwal R, Jurewitsch B, Stapleton RD, Jeejeebhoy KN, Heyland DK. Alternative lipid emulsions in the critically ill: a systematic rewiew of evidence. Intensive Care Med. 2013;39:1683-94. PubMed
  3. Umpierrez GE, Spiegelman D, Zhao V, Smiley D,Pinzon I, Griffith DP et al. A double-blind, randomized clinical trial comparing soybean oil-based versus olive oil-based lipid emulsion in adult medical-surgical intensive care unit patients requiring parenteral nutrition. Crit Care Med. 2012;40:1792-8. PubMed
  4. Siqueira J, Smiley D, Newton C, Ngoc-Anh L, Gosmanov AR, Spiegelman R et al. Substitution of standard soybean oil with olive oil-based lipid emulsion in parenteral nutrition: Comparison of vascular, metabolic and inflammatory effects. J Endocrinol Metab. 2011;96:3207-16. PubMed
  5. Olthof ED, Roelofs HM, Fisk HL, Calder PC, Wanten GJ. No Clinical or Biochemical Evidence for Essential Fatty Acid Deficiency in Home Patients Who Depend on Long-Term Mixed Olive Oil- and Soybean Oil-Based Parenteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:982-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition