Tillbaka

aminosyralösning + fettemulsion + glukos + elektrolyter
Nutriflex Lipid Peri, Nutriflex Lipid Plus, Nutriflex Lipid Special

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Utgår

Indikation

Parenteral nutrition när peroral och enteral nutrition är otillräckligt

Förbehåll / Kommentar

Innehåller 50 procent LCT (sojabönsolja) och 50 procent MCT.

Motivering

Olimel har nu en sortimentsbredd som passar alla patientgrupper. Nutriflex och Kabiven uppfyller inte detta och utgår därför från Kloka Listan 2018.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines on parenteral nutrition. Clin Nutr 2009;28.
  2. Manzanares W, Dhaliwal R, Jurewitsch B, Stapleton RD, Jeejeebhoy KN, Heyland DK. Alternative lipid emulsions in the critically ill: a systematic rewiew of evidence. Intensive Care Med. 2013;39:1683-1694. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition