Tillbaka

aminosyralösning + fettemulsion + glukos + elektrolyter
Kabiven, Kabiven Perifer

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Utgår

Indikation

Parenteral nutrition när oral eller enteral näringstillförsel är otillräcklig

Förbehåll / Kommentar

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Olimel har nu en sortimentsbredd som passar alla patientgrupper. Nutriflex och Kabiven uppfyller inte detta och utgår därför från Kloka Listan 2018.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines on parenteral nutrition. Clin Nutr 2009;28.
  2. Vanec vW, Seidner DL, Allen P, Bistrian B, Collier S, Gura K et al. ASPEN Position paper: Clinical Role for alternative Intravenous Fat emulsions. Nutr Clin Pract 2012:27:150-192. PubMed
  3. Manzanares W, Dhaliwal R, Jurewitsch B, Stapleton RD, Jeejeebhoy KN, Heyland DK. Alternative lipid emulsions in the critically ill: a systematic rewiew of evidence. Intensive Care Med. 2013;39:1683-1694. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition