Tillbaka

järnisomaltosid
Monofer

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av järnbrist vid följande tillstånd:
• När perorala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas
• Vid kliniskt behov av snabb tillförsel av järn

Förbehåll / Kommentar

Trevärt järn. Monofer ges endast intravenöst som injektion eller infusion.

Läkemedlet förenar god säkerhet med hög effektivitet vid funktionell eller absolut järnbrist hos patienter med kronisk njursvikt. Används oftast i kombination med erytropoesstimulerande läkemedel vid renal anemi. Används även inom andra specialiteter, till exempel gastroenterologi, hematologi, onkologi, gynekologi och geriatrik.

Monofer är ett järnpreparat som godkänts av Läkemedelsverket 2010 [1]. Monofer administreras intravenöst och har mycket låg risk för allvarliga biverkningar såsom anafylaktoida reaktioner. I de kliniska studierna finns inga indikationer på att behandling med Monofer leder till överkänslighetsreaktioner.

Monofer ingår inte i läkemedelsförmånen för patienter i hemodialys.

Järnisomaltosid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Acceptabel dokumentation, effekt och säkerhet. Priset för Monofer är högre än för Venofer men lägre än Ferinject. Detta gör att Monofer rekommenderas när behov av att ge höga järndoser (≥500 mg) vid enstaka tillfällen föreligger.

Vid behandling av patienter med icke-dialyskrävande njursvikt och peritonealdialyspatienter kan intravenös järnbehandling användas när peroral behandling har dålig effekt eller ger biverkningar [2,3]. Användning av parenteralt järn ger betydande effekter då det leder till ett lägre dosbehov av erytropoesstimulerande läkemedel. En meta-analys av randomiserade kontrollerade studier på patienter med kronisk njursjukdom med och utan dialysbehandling visade att intravenös järnbehandling ger bättre effekt på anemi än oral behandling [4].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Monofer utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR). Läkemedelsverket
  2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. KDIGO
  3. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. PubMed
  4. Shepshelovich D, Rozen-Zvi B, Avni T, Gafter U, Gafter-Gvili A. Intravenous Versus Oral Iron Supplementation for the Treatment of Anemia in CKD: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2016;68:677-90. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar