Tillbaka

losartan
Losartan …, Losarstad

2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då en metaanalys visar minskad risk för progress av njursvikt vid intensivare blodtrycksbehandling.

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Losartan har en mycket omfattande dokumentation som marknadens första ARB. Losartan minskar progresstakten vid njursvikt och risken för ESRD (end stage renal disease) vid både diabetisk och icke-diabetisk njursjukdom, även vid uttalad njursvikt och hos äldre patienter. Risken för kardiovaskulär död minskar hos njursjuka. Losartan reducerar blodets uratnivå. I flera arbeten påvisas gynnsamma effekter på rejektion och interstitiell fibros hos njurtransplanterade. Losartan har reducerat proteinurigraden hos både normotensiva och hypertensiva barn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Losartan är miljöklassificerat.

Motivering

Dokumentationen för losartan bedöms fortfarande vara den mest övertygande vad gäller njurprotektion och minskad progresstakt till terminal uremi.

Efter patentutgång har losartangenerika nått mycket gynnsam prisnivå.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Barnett AH, Bain SC, Bouter P, Karlberg B, Madsbad S, Jervell J, Mustonen J. Angiotensin-receptor blockade versus converting-enzyme inhibition in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2004;351:1952-61 PubMed
 2. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, Parving HH et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2001;345:861-9. PubMed
 3. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al.; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
 4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 337-414.
 5. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
 6. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, Foote C, Rodgers A, Zhang H, Wang H, Strippoli GF, Perkovic V. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
 7. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed
 8. de Zeeuw D, Remuzzi G, Parving HH, Keane WF, Zhang Z, Shahinfar S et al. Proteinuria, a target for renoprotection in patients with type 2 diabetic nephropathy: lessons from RENAAL. Kidney Int 2004;65:2309-20. PubMed
 9. Clase CM. Chronic Renal Failure. 2009. Clin Evid (Online).
 10. Shlipak M. Diabetic nephropathy. Clin Evid (Online). 2009 PubMed
 11. Winkelmayer WC, Zhang Z, Shahinfar S, Cooper ME, Avorn J, Brenner BM. Efficacy and safety of angiotensin II receptor blockade in elderly patients with diabetes. Diabetes Care 2006;29:2210-7. PubMed
 12. Hou FF, Xie D, Zhang X, Chen PY, Zhang WR, Liang M et al. Renoprotection of optimal antiproteinuric doses (ROAD) study: A randomized controlled study of benazepril and losartan in chronic renal insufficiency. J Am Soc Nephrol 2007;18:1889-98. PubMed
 13. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar