Tillbaka

kandesartan
Candesartan …, Amias, Candesarstad, Kairasec, Kandrozid

2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då en metaanalys visar minskad risk för progress av njursvikt vid intensivare blodtrycksbehandling.

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Kandesartan har en omfattande dokumentation för behandling av hypertoni och hjärtsvikt. Kandesartan har renoprotektiva effekter och minskar albuminuri.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Kandesartan är väldokumenterad för behandling av hypertoni och hjärtsvikt och har liksom andra ARB njurprotektiva egenskaper.

Efter patentutgång har kandesartangenerika en gynnsam prisnivå.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Barnett AH, Bain SC, Bouter P, Karlberg B, Madsbad S, Jervell J, Mustonen J. Angiotensin-receptor blockade versus converting-enzyme inhibition in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2004;351:1952-61. PubMed
  2. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al.; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 337-414.
  4. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
  5. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, Foote C, Rodgers A, Zhang H, Wang H, Strippoli GF, Perkovic V. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
  6. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed
  7. Clase CM. Chronic Renal Failure. 2009. Clin Evid (Online).
  8. Shlipak M. Diabetic nephropathy. Clin Evid (Online). 2009. PubMed
  9. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar