Tillbaka

enalapril
Enalapril …, Renitec

2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då en meta-analys visar minskad risk för progress av njursvikt vid intensivare blodtrycksbehandling.

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Enalapril minskar progresstakten vid njursvikt och risken för ESRD (end stage renal disease), både vid diabetisk och icke-diabetisk njursjukdom. Vid mikroalbuminuri hos patienter med typ 2-diabetes reduceras risken för utveckling av manifest nefropati. Enalapril har ofta använts som referenssubstans i studier med dubbel RAAS-blockad eller jämförande studier med ARB. Enalapril har valts för sitt låga pris i kombination med denna dokumentation.

Enalapril har även använts till barn - se Fass.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Enalapril är miljöklassificerat.

Motivering

Generellt mycket välanvänd ACE-hämmare med omfattande dokumentation och lågt pris. God samstämmighet med rekommendationerna för allmän hypertonibehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al.; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012;2:337-414.
  3. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
  4. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, Foote C, Rodgers A, Zhang H, Wang H, Strippoli GF, Perkovic V. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
  5. Ravid M, Brosh D, Levi Z, Bar-Dayan Y, Ravid D, Rachmani R. Use of enalapril to attenuate decline in renal function in normotensive, normoalbuminuric patients with type 2 diabetes. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1998;128:982-8. PubMed
  6. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed
  7. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed
  8. Shlipak M. Diabetic nephropathy. Clin Evid (Online). 2009. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar