Tillbaka

natriumvätekarbonat
Natriumbikarbonat Meda

2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Metabol acidos vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Vid kronisk njursvikt föreligger ofta både metabol acidos och hyperkalemi. Normalisering av acidos med tabletter natriumbikarbonat har i en studie visats förlångsamma den fortsatta försämringstakten avseende njurfunktion och kan leda till förbättrat näringsstatus. Korrigering av acidos med bikarbonat är därför viktigt vid såväl akut som kronisk njursvikt.

Natriumbikarbonat kan användas vid behandling av metabol acidos vid njursvikt. Man bör eftersträva normalisering av plasma koldioxid/standardbikarbonat. Vid uttalad acidos inleds behandlingen lämpligen på sjukhus. Natriumbikarbonat ger betydligt mindre tendens till natriumretention och hypertoni än motsvarande mängd natriumklorid.

Natriumbikarbonattabletterna kan delas eller krossas.

Natriumvätekarbonat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till följd av skada på njurtubulis funktioner vid kronisk njursvikt föreligger retention av vätejoner ledande till metabol acidos. Detta leder i sin tur till brist på bikarbonat, som korrigeras med natriumbikarbonat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Husted FC, Nolph KD, Maher JF. NaHCO3 and NaCl tolerance in chronic renal failure. J Clin Invest. 1975;56:414-9. PubMed
  2. Kovesdy CP. Pathogenesis, consequences, and treatment of metabolic acidosis in chronic kidney disease. In: UpToDate, Basow DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on November 25, 2016.). UpToDate
  3. de Brito-Ashurst I, Varagunam M, Raftery MJ, Yaqoob MM. Bicarbonate supplementation slows progression of CKD and improves nutritional status. J Am Soc Nephrol. 2009;20:2075-84. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar