Tillbaka

polystyrensulfonat
Resonium

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperkalemi vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Metabol acidos kan medföra hyperkalemi. Denna acidos ska korrigeras innan hyperkalemi behandlas med Resonium. Innan jonbytare insätts bör läkemedel som bidrar till hyperkalemi (till exempel kaliuminnehållande eller aldosteronhämmande läkemedel) utsättas eller minskas och patienten bör även få kostråd för att undvika kaliumrika födoämnen.

Akut, livshotande hyperkalemi ska inte behandlas enbart med Resonium. Kontakta njurmedicinare eller intensivvårdsläkare för råd. Se SLL:s behandlingsprogram Akut internmedicin 2017.

Miljörisk vid användning av polystyrensulfonat kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Resonium, natriumpolystyrensulfat, är en välbeprövad jonbindare. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Rose BD, Post TW. Clinical Physiology of Acid-Base Disorders, 5th Ed, McGraw-Hill, New York, 2001, pp. 913-9.
  2. Mount DB. Treatment and prevention of hyperkalemia in adults. In UpToDate, Basow DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on November 25, 2016.) UpToDate
  3. Akut Internmedicin, behandlingsprogram 2017. Akut internmedicin 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar