Tillbaka

pramipexol
Pramipexol …, Derinik, Oprymea

2017-12-14 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Medelsvår till svår restless legs (RLS)

Förbehåll / Kommentar

Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar.

Begränsad dokumentation vid graviditet varför behandling under graviditet inte rekommenderas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Pramipexol är miljöklassificerat.

Motivering

Pramipexol har dokumenterad effekt på RLS-symtomen vid behandling av medelsvår till svår restless legs hos vuxna oavsett kön. Data avseende effekt av långtidsbehandling är begränsad. Säkerhetsdata avseende långtidsbehandling finns dock fast på annan indikation, Parkinsons sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Cornelius JR, Tippmann-Peikert M, Slocumb NL, Frerichs CF, Silber MH. Impulse control disorders with the use of dopaminergic agents in restless legs syndrome: a case-control study. Sleep 2010;33:81-7. PubMed
 2. Dopaminerga medel vid restless legs syndrome SBU alert-rapport nr 2009-04
 3. Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom – RLS. Information från Läkemedelsverket 3:2009
 4. Zintzaras E, Kitsios GD, Papathanasiou AA, Konitsiotis S, Miligkos M, Rodopoulou P et al. Randomized trials of dopamine agonists in restless legs syndrome: a systematic review, quality assessment, and meta-analysis. Clin Ther. 2010;32:221-37. PubMed
 5. Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Riemann D, Kriston L, Hornyak M. Dopamine agonists for restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;16:CD006009. PubMed
 6. Garcia-Borreguero D, Ferini-Strambi L, Kohnen R, O'Keeffe S, Trenkwalder C, Högl B, et al. European guidelines on management of restless legs syndrome: report of a joint task force by the European Federation of Neurological Societies, the European Neurological Society and the European Sleep Research Society. Eur J Neurol. 2012;19:1385-96. PubMed
 7. Garcia-Borreguero D, Kohnen R, Silber MH, Winkelman JW, Earley CJ, Högl B et al. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. Sleep Med 2013;14:675-684. PubMed
 8. Voon V, Schoerling A, Wenzel S, Ekanayake V, Reiff J, Trenkwalder C et al. Frequency of impulse control behaviours associated with dopaminergic therapy in restless legs syndrome. BMC Neurol 2011;11:117. PubMed
 9. Silber MH, Becker PM, Earley C, Garcia-Borreguero D, Ondo WG. Willis-Ekbom Disease Foundation revised consensus statement on the management of restless legs syndrome. Mayo Clinic proceedings 2013;88:977-986. PubMed
 10. Wilt TJ, MacDonald R, Ouellette J, Khawaja IS, Rutks I, Butler M, et al. Pharmacologic therapy for primary restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2013;173:496-505. PubMed
 11. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
 12. Janusmed kön och genus. Janusinfo
 13. Garcia-Borreguero D, Silber MH, Winkelman JW, Högl B, Bainbridge J et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation. Sleep Med. 2016;21:1-11. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar