Tillbaka

naproxen
Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen

2017-12-14 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Migränhuvudvärk, akutbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Ska inte användas till gravida under sista trimestern.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Andrahandsmedel vid akutbehandling av migrän när ASA eller paracetamol inte ger tillräcklig effekt. Vissa patienter svarar väl och har erfarenhetsmässigt ofta god effekt på huvudvärken. I en Cochranerapport där effekten av 500 och 825 mg engångsdos analyserades fann man NNT 6 för huvudvärkslindring efter 2 timmar. Expertrådet rekommenderar dosen 750 mg vid första säkra migränsymtom. Naproxen finns som suppositorium vilket kan vara en fördel vid migrän med illamående.

Väldokumenterat för vuxna oavsett kön, välbeprövat och terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av migrän 2010. Janusinfo
  2. Nestvold K, Kloster P, Partinen M, Sulkava R. Treatment of acute migraine attack: naproxen and placebo compared. Cephalalgia 1985;5:115-9. PubMed, Fulltext
  3. Silver S, Gano D, Gerretsen P. Acute treatment of paediatric migraine: a meta-analysis of efficacy. J Paediatr Child Health. 2008;44(1-2):3-9. PubMed
  4. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS. EFNS guideline on the drug treatment of migraine-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16(9):968-81.PubMed, Fulltext
  5. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD009455. PubMed
  6. Läkemedel och fosterpåverkan. Janusinfo
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar