Migrän hos vuxna

Använd anfallsförebyggande behandling hos migränpatienter med tre eller fler behandlingskrävande anfall per månad. Läs mer »

Migrän kan utlösas/förvärras av oregelbundna måltider, för lite eller för mycket sömn, alkoholkonsumtion, östrogeninnehållande p-piller, stressfaktorer och överkonsumtion av analgetika (i synnerhet kodein) eller triptaner. Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga migrän. En viktig del i behandlingen är att undvika migränframkallande faktorer. Dessa kan variera från individ till individ. En stunds vila eller sömn i ett tyst, svalt och mörkt rum rekommenderas. Rekommendera patienten att föra huvudvärksdagbok för att finna mönster av utlösande faktorer för migränen. Huvudvärksdagbok ger också översikt över analgetikakonsumtionen.

Kvinnor som har migrän med aura och röker bör inte förskrivas östrogeninnehållande p-piller eftersom risken för stroke ökar.

Anfallsbehandling

I första hand

Paracetamol …, Alvedon Pamol
Panodil
Paracut
Bamyl

brustablett

Ibuprofen …, Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren

I andra hand

Naproxen …, Alpoxen Pronaxen
Sumatriptan …

Rekommenderad dos 50 mg, om otillräcklig effekt 100 mg

Tillägg mot illamående

Metoklopramid …, Primperan

Specialiserad vård

Ondansetron ..., Zofran Zofron

tablett

Anfallsförebyggande behandling

Använd anfallsförebyggande behandling hos patienter med tre eller
fler behandlingskrävande migränanfall per månad.

I första hand

Metoprolol ..., Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

 Dosen ska titreras upp och utvärderas över tid.

Specialiserad vård

I andra hand

topiramat
Topiramat Orion

Topiramat har teratogena effekter samt medför risk för depression, kognitiv påverkan och viktnedgång.

Specialiserad vård

Kronisk migrän

Kronisk migrän definieras som >15 huvudvärksdagar per månad, varav minst 8 med typisk migränhuvudvärk (med eller utan aura), under minst tre månader. Huvudvärksdagbok bör föras före och efter insatt behandling. Om behandlingen inte har gett en kliniskt väsentlig minskning av huvudvärken efter de första tre behandlingarna bör den avslutas.