Tillbaka

topiramat
Topiramat Orion

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Migrän hos barn och ungdomar, migränförebyggande när betablockerare är otillräckliga, olämpliga eller givit oönskad effekt

Förbehåll / Kommentar

Preparatet medför risk för depression, kognitiv påverkan och viktnedgång samt har teratogena effekter.

Topiramat är miljöklassificerat.

Motivering

En metaanlys från 2017 kunde inte visa bättre effekt av topiramat än placebo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Le K, Yu D, Wang J, Ali AI, Guo Y. Is topiramate effective for migraine prevention in patients less than 18 years of age? A meta-analysis of randomized controlled trials. J Headache Pain. 2017;18:69. PubMed
  2. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, Ecklund DJ, Klingner EA, Yankey JW et al. Trial of Amitriptyline, Topiramate, and Placebo for Pediatric Migraine. N Engl J Med. 2017;376:115-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar