Tillbaka

natriumpikosulfat kombination
Picoprep

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tarmsköljning före operation eller undersökning

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid bl.a. kronisk hjärtsvikt, svår dehydrering, hypermagnesemi och känd eller misstänkt gastrointestinal obstruktion eller perforation. Picoprep är godkänt för barn >1 år och vuxna.

Natriumpikosulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Preparatet har fler kontraindikationer än Laxabon och Movprep och i viss mån begränsning av indikation varför preparatet rekommenderas i andra hand. Preparatet har dock god patienttolerans och därmed förutsättningar för ökad compliance vilket motiverar dess plats på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hamilton D, Mulcahy D, Walsh D, Farrelly C, Tormey WP, Watson G. Sodium picosulphate compared with polyethylene glycol solution for large bowel lavage: a prospective randomised trial. Br J Clin Pract 1996;50:73–5. PubMed
  2. Renaut AJ, Raniga S, Frizelle FA, Perry RE, Guilford L. A randomized controlled trial comparing the efficacy and acceptability of phospo-soda buffered saline (Fleet) with sodium picosulphate/magnesium citrate (Picoprep) in the preparation of patients for colonoscopy. Colorectal Dis 2008;10:503–5. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar