Tillbaka

spironolakton
Spironolakton ..., Aldactone

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av ascites

Förbehåll / Kommentar

Var uppmärksam på att viktminskningen inte bör överstiga 0,5 kg per dag.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Ascites är den vanligaste komplikationen till portal hypertension, orsakad av cirros eller andra leversjukdomar som Budd-Chiaris syndrom. Andra orsaker är malignitet, hjärtsvikt eller TBC.

Behandling av okomplicerad ascites baseras på natriumrestriktioner och diuretika. Diuretikabehandling inleds normalt med spironolakton 100 mg/dygn och furosemid 40 mg/dygn. Spironolakton-effekten kommer först efter 3-4 dagar. Dosen höjs därför med minst 4-5 dagars mellanrum. Rekommendationen är att dubblera både furosemid- och spironolaktondoserna samtidigt, avvakta effekten ytterligare 4-5 dagar, varefter det kan bli aktuellt med ytterligare en doshöjning. Dygnsdoser högre än 400 mg spironolakton och 160 mg furosemid rekommenderas inte.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Moore K, Aithal G. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut 2006;55:1-12 PubMed
  2. Runyon BA. American Association for the Study of Liver Diseases. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis: update 2012. Hepatology 2009;49:2087-107 PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar