Tillbaka

propranolol
Propranolol ..., Inderal

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Primärprofylax av varicer

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Propranolol är miljöklassificerat.

Motivering

Varicer är en komplikation till portal hypertension och levercirros och kan uppstå var som helst i bukhålan. De kliniskt viktigaste lokalisationerna är distala esofagus och fundus. Icke-blödande varicer är asymtomatiska och diagnostiseras med gastroskopi. Icke-selektiv betablockare skall alltid användas, och propranolol är bäst dokumenterat.

Primärprofylax med propranolol och ligaturbehandling är sannolikt lika effektiva, båda minskar blödningrisken med cirka 40 %. Propranololbehandling har biverkningar som dock inte är särskilt allvarliga, medan ligaturbehandling har få men allvarliga biverkningar, i en tysk multicenter studie redovisar man för en mortalitet på knappt 3 %. Av denna anledning ska primärprofylaktisk behandling påbörjas med propranolol, och om denna inte fungerar ska patienten bli föremål för ligaturbehandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, Bosch J, Grace ND, Burroughs AK, Planas R et al. Portal Hypertension Collaborative Group. Beta-blockers to prevent gastroesophageal varices in patients with cirrhosis. N Engl J Med. 2005;353:2254-61. PubMed
  2. Schepke M, Kleber G, Nurnberg D, Willert J, Koch L, Veltzke-Schlieker W et al. Ligation versus propranolol for the primary prophylaxis of variceal bleeding in cirrhosis. Hepatology. 2004;40:65-72. PubMed
  3. Thuluvath PJ, Maheshwari A, Jagannath S, Arepally A. A randomized controlled trial of beta-blockers versus endoscopic band ligation for primary prophylaxis: a large sample size is required to show a difference in bleeding rates. Dig Dis Sci. 2005;50:407-10. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar