Tillbaka

kolestyramin
Questran, Questran Loc

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Diarré på grund av gallsaltsmalabsorption och ökade gallsaltsförluster till grovtarmen

Verifiera diagnosen med blodprovet 7-OH-kolestenon före behandling. Värdet är förhöjt vid koleretisk diarré.

Förbehåll / Kommentar

Långsamt upptitrerad dos eftersom överdosering kan ge förstoppning.

Questran/Questran Loc ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med gallsyrainducerad diarré samt vid lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion.

Kolestyramin är miljöklassicerat.

Motivering

Väldokumenterad antidiarroisk effekt av kolestyramin och andra gallsaltsbindande preparat av resintyp (t.ex. colestipol) vid diarré på grund av gallsaltsmalabsorption.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wildt S, Nørby Rasmussen S, Lysgård Madsen J, Rumessen JJ. Bile acid malabsorption in patients with chronic diarrhoea: clinical value of SeHCAT test. Scand J Gastroenterol. 2003;38:826-30. PubMed
  2.  Robb BW, Matthews JB. Bile salt diarrhea. Curr Gastroenterol Rep. 2005;7:379-83. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar