Tillbaka

sterkuliagummi
Inolaxol

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förstoppning och förstoppningsdominerad Irritable Bowel syndrome (IBS)

Förbehåll / Kommentar

Ett förstahandsval vid förstoppning och förstoppningsdominerad Irritable Bowel Syndrome (IBS).

Hos patienter med förstoppningsdominerad IBS är det viktigt att dosen höjs försiktigt över några veckor då en för hög initial dos kan ge symtom i form av försämrad buksmärta och uppblåsthet i denna patientgrupp.

Sterkuliagummi är inte miljöklassificerat.

Motivering

Inolaxol är ett i Sverige mycket använt preparat.

Effektdata saknas egentligen för detta välbeprövade preparat och inga kliniska studier av kvalitet finns att referera till. Det är dock det preparat som patienterna verkar tolerera bäst vid långtidsbruk. Många gastroenterologer anser att det har bättre effekt på patienter med IBS (Irritabel Bowel Syndrome) än ispaghula-preparaten, som erfarenhetsmässigt är mer gasbildande, vilket är en nackdel på grund av IBS-patienternas frekventa gasbesvär.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed
  2. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar