Tillbaka

ispaghula
Vi-Siblin, Vi-Siblin S

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Obstipation

Förbehåll / Kommentar

Hos patienter med förstoppningsdominerad IBS är det viktigt att dosen höjs försiktigt över några veckor då en för hög initial dos kan ge symtom i form av försämrad buksmärta och uppblåsthet i denna patientgrupp.

Ispaghula bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Ispaghula är väldokumenterat vid obstipation. Vi-Siblin rekommenderas då det även har en sockerfri beredning i Vi-Siblin S. Prismässigt skiljer sig inte ispaghulapreparaten åt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar