Tillbaka

ranitidin
Ranitidin …

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gastroesofageal refluxsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Ranitidin ger snabbare effekt och mindre risk för utsättningssymtom än protonpumpshämmare.

Ranitidin ingår inte i läkemedelsförmånen. Brustabletter är en onödigt dyr beredningsform, som inte rekommenderas.

Ranitidin är miljöklassificerat.

Motivering

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är en godkänd och väl dokumenterad behandlingsindikation för ranitidin. Långvarig och betryggande erfarenhet finns av ranitidin, som är en generellt mycket väldokumenterad H2-receptorantagonist. En betydande andel av patienterna har god lindring av H2-blockerare vid behandling av GERD medan andra behöver protonpumpshämmare.
 
Ranitidin rekommenderas vid val av en "trappa upp strategi" vid behandling av GERD. En "trappa ned strategi" kan ifrågasättas utifrån PPI-rebound, placeboeffekt m.m. Lägsta möjliga hämning av syraproduktion anses vara önskvärt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. DeVault KR, Castell DO. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005;100:190-200. PubMed
  2. Kahrilas P. Clinical practice. Gastroesophageal reflux disease. N Engl J Med 2008;359:1700-7. PubMed
  3. Hedenström H, Alm C, Kraft M, Grahnén A. Intragastric pH after oral administration of single doses of ranitidine effervescent tablets, omeprazole capsules and famotidine fast-dissolving tablets to fasting healthy volunteers. Aliment Pharmacol Ther. 1997;11:1137-41. PubMed
  4. Huang JQ, Hunt RH. pH, healing rate, and symptom relief in patients with GERD. Yale J Biol Med. 1999;72:181-94. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar