Tillbaka

trimetoprim
Trimetoprim Meda mixtur, Idotrim tablett

2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos barn och vuxna. Profylax hos barn.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Trimetoprim är miljöklassificerat. Trimetoprim bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

I de landstingsövergripande rekommendationerna från Strama-gruppen är trimetoprim ett alternativ vid odlingsverifierad känslig stam vid behandling av nedre okomplicerade urinvägsinfektioner. Enligt SWEDRES 2016 är 22 % av E.coli resistenta mot trimetoprim, vilket bör beaktas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för urinvägsinfektioner i öppen vård.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar