Tillbaka

nitrofurantoin
Nitrofurantoin ..., Furadantin

2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedre okomplicerad UVI hos barn och vuxna, inkluderande gravida kvinnor. Profylax vid recidiverande UVI.

Förbehåll / Kommentar

I de aktuella landstingsövergripande rekommendationerna från Strama-gruppen är Furadantin ett förstahandsmedel vid behandling av nedre okomplicerade urinvägsinfektioner.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Nitrofurantoin är miljöklassificerat.

Motivering

Nitrofurantoin är ett beprövat läkemedel vid behandling av nedre urinvägsinfektioner och som även kan ges till gravida kvinnor med undantag av i omedelbar anslutning till förlossningen. Gynnsamt resistensläge.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för urinvägsinfektioner i öppen vård.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar