Tillbaka

cefadroxil*
Cefadroxil …

2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Recidivtonsillit, nedre UVI hos barn och UVI under graviditet, impetigo och septiska adeniter hos barn.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av cefadroxil kan ej uteslutas på grund av brist på data. Restriktiv användning rekommenderas för att minska risk för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Motivering

Perorala cefalosporiner är ett alternativ vid behandling av impetigo hos barn, recidivtonsillit, nedre UVI hos barn och gravida.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppen vård.
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för urinvägsinfektioner i öppen vård. 
  3. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för hud- och mjukdelsinfektioner.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar