Tillbaka

amoxicillin + klavulansyra
Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Amoicillin/Klavulansyra ..., Bioclavid, Klaximol, Spektramox

2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Terapisvikt vid otitis media med fynd av beta-laktamasbildande Haemophilus influenzae. Behandling av infekterade hund- och människobett.

Förbehåll / Kommentar

Resistens mot amoxicillin-klavulansyra förekommer.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amoxicillin är miljöklassificerat. Amoxicillin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Klavulansyra är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Amoxicillin i kombination med en betalaktamashämmare i form av klavulansyra har god effekt mot bland annat Stahpylococcus aureus och betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae. Det är även ett förstahandsalternativ vid behandling av hund- och människobett.

Kombinationen orsakar relativt ofta gastrointestinala biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppen vård. 
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Vårdprogram för hud- och mjukdelsinfektioner.
  3. SWEDRES 2016

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar