Tillbaka

piperacillin + tazobaktam
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga intraabdominella infektioner. Nosokomial pneumoni. Neutropen feber.

Förbehåll / Kommentar

Piperacillin och tazobaktam är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Piperacillin är ett penicillin. I kombination med tazobaktam, som är en hämmare av betalaktamas, fås ett brett antibakteriellt spektrum som även omfattar anaerober, Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus faecalis. Ungefär 10 % av Pseudomans aeruginosa är resistenta. En ökning av resistensen hos B. fragilis har noterats. Även hos E.coli och Klebsiella pneumoniae ses en icke försumbar resistens.

Piperacillin + tazobaktam är ett av förstahandsmedlen vid intraabdominella infektioner och neutropen feber. Det är även ett alternativ vid allvarlig pneumoni, nosokomial pneumoni och övre urinvägsinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer.
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar