Tillbaka

kloxacillin
Cloxacillin Stragen

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga infektioner orsakade av S. aureus (ej MRSA).

Förbehåll / Kommentar

Kloxacillin är relativt kärlretande varför det i regel måste ges som korttidsinfusion när perifer infart används. Kan dock ges som bolusinjektion i central infart.

Kloxacillin är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandspreparat vid behandling av allvarliga hud-,  mjukdels- och skelettinfektioner samt vid sepsis orsakad av S. aureus.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer.
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar