Tillbaka

klindamycin
Dalacin

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Parenteralt klindamycin är indicerat vid allvarliga anaeroba infektioner samt vid vissa svåra hud- och mjukdelsinfektioner. Kan ges till patienter med typ I reaktion mot betalaktamantibiotika.

Förbehåll / Kommentar

Klindamycin har en relativt stor benägenhet att orsaka Clostridium difficile-associerad enterokolit.

En ökning av resistens hos B. fragilis har noterats.

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion.

Klindamycin är miljöklassificerat.

Motivering

Klindamycin är en så kallad linkosamid med effekt främst mot anaeroba och grampositiva aeroba bakterier. På nationell nivå är ca 5 % av S. aureus resistenta.

Parenteralt klindamycin är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Allvarliga hud och mjukdelsinfektioner särskilt hos patienter som är överkänsliga mot betalaktamantibiotika
• Intraabdominella infektioner i kombination med ett medel mot aeroba gramnegativa bakterier
• Övriga allvarliga anaeroba infektioner
• Vid behandling av nekrotiserande fasciit i kombination med betalaktamantibiotika

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer.
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar