Tillbaka

ciprofloxacin*
Ciprofloxacin Villerton

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alternativ vid behandling av febrila urinvägsinfektioner och urosepsis samt vid intraabdominella infektioner. Svåra bakteriella enteriter.

Förbehåll / Kommentar

Enligt SWEDRES 2016 är 9 % av E.coli resistenta mot kinoloner, vilket bör beaktas. Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion.

Upptaget av tabletter är bra varför peroralt intag ska initieras så fort detta är möjligt.

Ciprofloxacin är miljöklassificerat. Ciprofloxacin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Ciprofloxacin är en fluorokinolon med god effekt mot gramnegativa aeroba bakterier.

Parenteralt ciprofloxacin är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Övre urinvägsinfektioner och okomplicerad urosepsis
• Intraabdominella infektioner i kombination med metronidazol eller klindamycin


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer 
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar