Tillbaka

ceftazidim*
Ceftazidim Sandoz

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Pseudomonasinfektion

Förbehåll / Kommentar

Ceftazidim kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är en fördel. 

Observera resistens hos Pseudomonas på ca 7 % enligt SWEDRES 2016.

Ceftazidim är miljöklassificerat.

Motivering

Ceftazidim är ett cefalosporin med god effekt mot aeroba gramnegativa bakterier inkluderande Pseudomonas. Mot grampositiva bakterier är effekten något sämre än för cefotaxim.

Ceftazidim är ett alternativ vid behandling av allvarlig pseudomonasinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer 
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar