Tillbaka

bensylpenicillin
Benzylpenicillin Panpharma

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av luftvägsinfektioner och streptokockorsakade infektioner. I kombination med en aminoglykosid vid okänd sepsis.

Förbehåll / Kommentar

Bensylpenicillin kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är fördelaktigt.

För användning inom slutenvården har SLL mellan 2003 och 2017 upphandlat Benzylpenicillin Panpharma som finns i förpackningsstorlekarna 0,6 gram, 1,2 gram och 3 gram. Under 2017 har SLL fått ett nytt avtal med Bensylpenicillin Meda, som tillhandahåller 1 och 3 grams förpackningar. Vid dosering av bensylpenicillin anser Expertrådet att 1 gram generellt kan anses likvärdigt med 1,2 gram.

Bensylpenicillin är miljöklassificerat. 

Motivering

Bensylpenicillin är ett baspreparat inom sjukvården. Det är ett förstahandsmedel för behandling av samhällsförvärvad pneumoni och vid allvarliga streptokockinfektioner. Tillsammans med en aminoglykosid är det också ett alternativ vid behandling av okänd sepsis.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2017. Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar