Tillbaka

fusidinsyra
Fucidin

2017-12-14 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Impetigo

Förbehåll / Kommentar

Altargo (retapamulin) försvinner från den svenska markanden under sommaren 2018 och när det inte längre finns tillgängligt ersätts det av fusidinsyra (Fucidin) som alternativ vid måttlig impetigo.

Fucidin ingår inte i läkemedelsförmånen. 

Fusidinsyra är miljöklassificerat

Motivering

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning i samhället. Impetigo är en ytlig hudinfektion som är vanlig hos barn och som orsakas av S. aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Den kliniska bilden är oftast typisk. I Kloka Listan 2018 och i workshopen från Läkemedelsverket rekommenderas tvål och vatten vid lindriga förändringar [2]. Vid måttliga förändringar och då ovanstående inte hjälper har lokalbehandling med retapamulin (Altargo) rekommenderats och endast vid utbredda förändringar systemisk antibiotikabehandling. Altargo kommer dock att försvinna från den svenska marknaden under sommaren 2018 och inget annat preparat med retapamulin väntas ersätta Altargo.

När det gäller topikal behandling av impetigo kommer vi i Sverige framöver att ha tillgång till fusidinsyra och mupirocin. Fucidinsalvan har setts som mindre lämplig på grund av resistensutveckling hos S.aureus då fusidinsyra även används för systembehandling. Då bättre alternativ som Altargo saknas rekommenderas nu fusidinsyra som topikal behandling av måttlig impetigo när tvål och vatten inte hjälper. Resistensen hos S.aureus vid hud- och mjukdelsinfektioner ligger för fusidinsyra på ca 4 % (SWEDRES 2016) och resistensen har minskat på senare år, men utvecklingen måste bevakas. Mupirocinsalva (Bactroban) har som indikation enbart MRSA-infektion och bärarskap och ska inte användas rutinmässigt vid impetigo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Koning S, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LW, Morris A, Butler CC, van der Wouden JC. Interventions for impetigo (review). Cochrane Database Syst Rev 2004 (2). PubMed
  2. Oranje AP, Chosidow O, Sacchidanand S, Todd G, Singh K, Scangarella N et al. Topical retapamulin ointment, 1%, versus sodium fusidate ointment, 2%, for impetigo: a randomized, observer-blinded, noninferiority study.Dermatology. 2007;215(4):331-40. Pubmed 
  3. Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner - ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2009;5:8-19. Läkemedelsverket
  4. Fucidic acid cream in the treatment of impetigo in general practice: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ. 2002 Jan 26;324(7331):203-6.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar