Tillbaka

cetirizin
Cetirizin …, Cetimax, Vialerg

2017-12-14 Expertråd hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Urtikaria

Förbehåll / Kommentar

I andra hand vid urtikaria när viss sedering är önskvärd.
Vid kronisk urtikaria kan dos högre än den rekommenderade krävas (SIC!). Kan kombineras med andra antihistaminer.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Cetirizin är miljöklassificerat.

Motivering

Beredningsformer som inkluderar oral lösning och droppar (Zyrlex) till barn över 2 år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Zuberbier T et al: EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline: management of urticaria. Allergy 2009; 64: 1427-1443. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hud- och könssjukdomar