Tillbaka

desloratadin
Desloratadin ..., Aerius, Dasselta

2017-12-14 Expertråd hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Urtikaria

Förbehåll / Kommentar

Flytande beredning kan ges till barn från 1 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Desloratadin är miljöklassificerat.

Motivering

Desloratadin, den aktiva metaboliten av loratadin, finns som vanlig och munsönderfallande tablett samt oral lösning. Evidens för effektskillnad mellan desloratadin och loratadin saknas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Powell RJ, Du Toit GL, Siddique N, Leech SC, Dixon TA, Clark AT et al. BSACI guidelines for the management of chronic urticaria and angio-oedema. Clinical and Experimental Allergy, 37, 631-650. 2007. PubMed
  2. Ring J, Hein R, Gauger A, Bronsky E, Miller B. Once-daily desloratadine improves the signs and symptoms of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int J Dermatol. 2001 Jan;40(1):72-6. PubMed
  3. Di Lorenzo G, Pacor ML, Mansueto P, Esposito Pellitteri M, Lo Bianco C, Ditta V et al. Randomized placebo-controlled trial comparing desloratadine and montelukast in monotherapy and desloratadine plus montelukast in combined therapy for chronic idiopathic urticaria. J Allergy clin Immunol, 114:619-25, 2004. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hud- och könssjukdomar