Tillbaka

bensylbensoat + disulfiram
Tenutex

2017-12-14 Expertråd hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Skabb

Förbehåll / Kommentar

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling insättes med bensylbensoat + disulfiram.

Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Miljörisk vid användning av bensylbensoat och disulfiram kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Välbeprövat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Rapport från diskussionsmöte om skabb och huvudlöss. Nyheter 2006

Bedömning utförd av

Expertrådet för hud- och könssjukdomar