Sexuellt överförbara sjukdomar

Klamydia

Doxycyklin …, Doxyferm

Vid graviditet se INFPREG

Mycoplasma genitalium

Azithromycin …, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, sedan 250 mg x 1 i fyra dygn

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Genital herpes

Valaciclovir …, Valtrex

500 mg x 2 i 5–10 dygn vid primärinfektion och i 5 dygn vid skov.

Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex, Viss
Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner, Läkemedelsverket
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, Läkemedelsverket

Se även Impetigo och Hud- och mjukdelsinfektioner i avsnittet Infektioner