Hud- och könssjukdomar

.

.

Förskrivning med subvention av mjukgörare bör förbehållas patienter
med eksem, psoriasis och iktyos.

Miniderm
Canoderm

GRUPP I - MILT VERKANDE

Hydrokortison CCS
Mildison Lipid

GRUPP II - MEDELSTARKT VERKANDE

Emovat

GRUPP III - STARKT VERKANDE

Betnovat
Mometason …, Elocon

kräm

Ovixan

kräm

Mometason ..., Demoson Elocon

salva

Ovixan, Elocon

kutan lösning

Jästsvamp

Pityriasis versicolor

Ketoconazol …

schampo

 

Intertriginös dermatit

I första hand

Cortimyk, Daktacort

I andra hand - vid otillräcklig effekt

 

Vaginit, vaginos se avsnittet Gynekologi och obstetrik.

 

Dermatofyter (trådsvamp)

Terbinafin ..., Terbisil

kräm

Lindrigt nagelengagemang

Enstaka naglar med engagemang av endast distala halvan av nageln.

Amorolfine ..., Finail Loceryl

nagellack

Utbrett nagelengagemang

Behandling enbart vid påtagliga besvär och laboratorieverifierad dermatofytinfektion.

Terbinafin …

tablett

Terbinafin tablett kan kombineras med amorolfin nagellack för bättre effekt och minskad risk för recidiv.

ANTIHISTAMINER

I första hand

Desloratadin ..., Aerius Dasselta

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Cetirizin …, Cetimax Vialerg

 

Se även Urtikaria, Viss

Lindrig - medelsvår akne

Lokalbehandling

Differin
Finacea

gel

Skinoren

kräm

Basiron AC
Epiduo 0,1%/2,5%

.

.

 

...s

Medelsvår - svår papulopustulös akne

- om tidigare lokalbehandling inte är tillräcklig

I första hand

Epiduo 0,3 %/2,5 %

Som enskild behandling vid medelsvår papulopustulös akne. Om otillräcklig effekt efter 4 veckor ska tillägg av lymecyklin göras.

I andra hand

Lymecycline ..., Lymelysal Tetralysal

Oral antibiotikabehandling ska ges som tillägg till lokalbehandling. Ska ges i fulldos i
3 månader, upprepas högst en gång. Om otillräcklig effekt eller risk för ärrbildning, remiss till hudläkare. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med antibiotikafri lokalbehandling under lång tid.

För kvinnor med behov av antikonception kan lokalbehandling istället kombineras med lämplig kombinerad hormonell antikonception.

Se även Akne, Viss
samt Behandling av akne, Läkemedelsverket.

Vid uttalad papulopustulös rosacea med risk för ärrbildning, remiss till hudläkare.

Lindrig - medelsvår rosacea

I första hand

Finacea

I andra hand - om azelainsyra inte tolereras

Robaz, Rozex

.

.

.

Medelsvår - svår rosacea

I första hand

Soolantra

I andra hand

- om lokalbehandling inte är tillräcklig, tillägg av

Lymecycline ..., Lymelysal Tetralysal

 

Se även Rosacea, Viss.


Hälsosamma levnadsvanor

• Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande   insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.

Mild psoriasis

Se Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.
I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Zoriaxol

salva

Daivobet, Dovobet

salva

Daivobet, Dovobet Xamiol

gel till hårbotten

Kalcipotriol/Betametason ..., Enstilar

kutant skum

Specialiserad vård

Medelsvår - svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling alternativt buckybehandling, samt till systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokal behandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider användas. Vid otillräcklig effekt remiss till hudläkare för kompletterande behandling.

Se även psoriasisartrit i avsnittet Smärta och inflammation.
Psoriasis, Viss 
Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket.

I första hand

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Methotrexate Orion

inj

Metoject, Metojectpen

inj

Neotigason

 

..

I andra hand

Enbrel
Inflectra

..

 


I tredje hand

Humira

I första hand

Glukokortikoider för utvärtes bruk

I andra hand

Specialiserad vård

Elidel

kräm

Specialiserad vård

Protopic

salva

  Ketokonazol …

schampo

Cortimyk, Daktacort

 

Se även Seborroiskt eksem hos vuxna, Viss.

Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd och rekommenderas solskyddsmedel med lägst solskyddsfaktor 30. Se Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läkare inom primärvården kan behandla aktinisk keratos med imikvimod om diagnos kan ställas med hög säkerhet. Vid diagnostisk osäkerhet eller om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll, remittera till hudläkare.

Zyclara

På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Se även Behandling av huvudlöss, Läkemedelsverket.

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

Klamydia

Doxycyklin …, Doxyferm

Vid graviditet se INFPREG

Mycoplasma genitalium

Azithromycin …, Azitromax

500 mg x 1 första dygnet, sedan 250 mg x 1 i fyra dygn

Kondylom

Podofyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet.

Genital herpes

Valaciclovir …, Valtrex

500 mg x 2 i 5–10 dygn vid primärinfektion och i 5 dygn vid skov.

Klamydia, Mycoplasma genitalium, Kondylom, Herpes simplex, Viss
Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner, Läkemedelsverket
Sexuellt överförbara bakteriella infektioner, Läkemedelsverket

Se även Impetigo och Hud- och mjukdelsinfektioner i avsnittet Infektioner