Tillbaka

apixaban
Eliquis

2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism samt profylax mot recidiverande venös tromboembolism.

Förbehåll / Kommentar

Erfarenheten av behandling med NOAK hos patienter med venös tromboembolism och cancer är begränsad. I nuläget finns enbart studier där NOAK jämförts med warfarin hos cancerpatienter.

Begränsad erfarenhet gäller också patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar. Observera att patienter äldre än 75 år, patienter med nedsatt njurfunktion med GFR <50 ml/min samt med kroppsvikt <60 kg var underrepresenterade i både den pivotala studien och i studien med dosreduktion. Det gör att resultaten inte kan generaliseras till samtliga patienter i den kliniska vardagen. Patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar är inte heller studerade.

Beakta läkemedelsinteraktioner och leverpåverkan.

Apixaban är inte registrerat för behandling av venös trombos till barn, gravida, ammande samt till patienter med mekanisk klaffprotes.

Bör inte ges vid grav njursvikt.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Vid behandling av venös tromboembolism var apixaban likvärdigt med warfarin (risk för recidiv under behandling med apixaban var 2,3 % jämfört med 2,7 % för warfarin). Blödningsrisken vid apixaban jämfört med warfarin minskade från 9,7 % till 4,3 % (relativ riskreduktion 56 %).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, Pineo G, Chen D, Ramirez LM, ADVANCE-3 Investigators. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-98. PubMed
  2. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Maffei FH, El Dib R, Nunes R, Rollo HA. Systematic review of randomized controlled trials of new anticoagulants for venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgeries, compared with enoxaparin. Ann Vasc Surg. 2013;27:355-69. PubMed
  3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;369:799-808. PubMed
  4. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Apixaban for extenden treatment of Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013; 368: 699-708. PubMed 
  5. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther. 2016;38:1674-85. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel