Tillbaka

warfarin
Waran

2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot och behandling av venös tromboembolism.

Förbehåll / Kommentar

Warfarinbehandling kräver en säker vårdprocess med regelbundna läkarkontakter. Förutom individuella riskfaktorer är kvaliteten på AVK-behandlingen och patientens eget deltagande genom en god patientinformation av betydelse.

Warfarin Orion saknar det allergena färgämnet indigokarmin vilket är en fördel ur allergisynpunkt men kan försvåra identifieringen av läkemedlet. Välj Waran till patienter där färgen är viktig för att kunna identifiera läkemedlet exempelvis i dosett. För övriga välj vid nyinsättning Warfarin Orion. Warfarin Orion har ett lägre pris än Waran.

Warfarin är det enda godkända antikoagulantiumet vid mekanisk klaffprotes.

Ska inte ges vid graviditet, men kan ges vid amning och till barn (vid behov ex tempore-beredning).

Apparatur och utbildning för självtestning erbjuds inom SLL.

Warfarin är miljöklassificerat.

Motivering

Warfarin har en väldokumenterad effekt mot venös tromboembolism. Warfarin måste monitoreras med regelbundna PK(INR)-kontroller. Effekten kan reverseras med protrombinkomplex-koncentrat och K-vitamin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-352. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel