Tillbaka

dalteparin
Fragmin

2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös trombos, lungemboli och tromboflebit.

Förbehåll / Kommentar

För att minska risk för feldosering rekommenderas användning av förfylld spruta. Förfyllda sprutor dalteparin innehåller inte konserveringsmedel. Dalteparin i injektionsflaskor innehåller konserveringsmedel (bensylalkohol) som kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under tre år. Även gravida bör undvika dessa beredningar.

Stor sortimentsbredd med förpackningar med olika läkemedelskoncentrationer. Förpackningarna är färgkodade för att minska risken för förväxling.

Preparatet doseras efter vikt och med hänsyn till njurfunktion och övrig blödningsrisk.

Dalteparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Dalteparin har en dokumenterad god effekt och gynnsam biverkningsprofil vid behandling av venös tromboembolism. Effekten vid behandling är likvärdig den med heparin och warfarin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Mismetti P, Laporte S, Darmon JY, Buchmüller A, Decousus H. Meta-analysis of low molecular weight heparin in the prevention of venous thromboembolism in general surgery. Br J Surg 2001;88:913-30. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel