Tillbaka

alteplas
Actilyse

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Lungemboli med allvarlig/uttalad cirkulationspåverkan. Lokal applikation vid trombotiserad intravasal kateter. Endovaskulär behandling av arteriell och venös tromboembolism.

Förbehåll / Kommentar

Alteplas bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

God effekt på angivna indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel