Tillbaka

heparinnatrium
Heparin LEO

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av och profylax mot venös eller arteriell trombos, som antikoagulantia vid extrakorporeal cirkulation, hjärt-lungmaskin och ECMO.

Förbehåll / Kommentar

Intravenös infusion av heparin har på många, men inte alla, indikationer ersatts av lågmolekylärt heparin, vilket innebär en allt större ovana med heparininfusion. Det är därför angeläget att det finns tydliga lokala och lättillgängliga behandlingsscheman för dosering och monitorering.

Beakta risken för feldosering på grund av att det finns flera lösningar med olika styrka heparin. Heparin kan orsaka HIT (heparin inducerad trombocytopeni med trombosbildning).

Heparinnatrium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterade effekter på angivna indikationer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel