Tillbaka

enoxaparin
Klexane

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikoagulantium vid primär PCI på ST-höjningsinfarkt eller vid elektiv angiografi/PCI

Förbehåll / Kommentar

Dosreduktion krävs vid nedsatt njurfunktion och vid hög ålder. Ges inte vid samtidig warfarinbehandling med terapeutisk PK/INR nivå.

Enoxaparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väl dokumenterat på angivna indikationer och lägre blödningsrisk jämfört med ofraktionerat heparin. Används i samband med primär PCI vid ST-höjningsinfarkt som alternativ till heparin samt vid elektiv PCI.


Utredningsmaterial och referenser

  1. White HD, Aylward PE, Gallo R, Bode C, Steg G, Steinhubl SR et al. Hematomas of at least 5 cm and outcomes in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention: insights from the SafeTy and Efficacy of Enoxaparin in PCI patients, an internationaL randomized Evaluation (STEEPLE) trial. Am Heart J. 2010;159:110-6. PubMed
  2. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar