Tillbaka

spironolakton
Spironolakton …, Aldactone

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

Förbehåll / Kommentar

Spironolakton har inte indikation hjärtsvikt i Fass men har en god vetenskaplig dokumentation för behandling av detta tillstånd.

Beakta risken för hyperkalemi.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Spironolakton är en aldosteronantagonist med kalium- och magnesiumsparande effekt, och har en väldokumenterad effekt vid behandling av svår hjärtsvikt med färre sjukhusinläggningar och bättre prognos för patienten (RALES-studien).

Eplerenon är en vidareutveckling av spironolakton med högre selektivitet för mineralkortikoreceptorer. EPHESUS-studien utfördes på patienter som utvecklat svikt efter hjärtinfarkt. Någon motsvarande studie finns inte för spironolakton, men effekterna av eplerenon och spironolakton vid behandling av hjärtsvikt förefaller likartade.

Eplerenon är något dyrare än spironolakton och är ett alternativ vid hormonella biverkningar, se nedan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. RALES: Pitt B, Zannad F, Remme WJ, Cody R, Castaigne A, Perez A et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999;341:709-17.PubMed 
  2. EPHESUS: Pitt B, Remme W, Zannad F, Neaton J, Martinez F, Roniker B et al. Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. N Engl J Med 2003;348:1309-21. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar