Tillbaka

glyceryltrinitrat
Nitroglycerin Meda

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Angina pectoris

Förbehåll / Kommentar

Snabbverkande nitroglycerin i tablettform för anfallskupering. Administreras sublingualt.

Glyceryltrinitrat är miljöklassificerat.

Motivering

Alternativ till nitroglycerinspray för anfallskupering av angina pectoris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESC Guidelines on the management of stable coronary artery disease. Eur Heart J. 2013;34:2949-3003. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar