Tillbaka

doxazosin
Doxazosin …, Alfadil, Cardura, Carduran

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tilläggsbehandling vid hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Depotberedning.

Vid högt blodtryck subventioneras doxazosin endast för patienter som först provat andra läkemedelsklasser.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Doxazosin är miljöklassificerat.

Motivering

Alternativ vid svårbehandlad hypertoni som inte kontrolleras av övriga rekommenderade läkemedel. Har även gynnsam effekt på benign prostatahyperplasi (BPH).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chapman N, Chang CL, Dahlöf B, Sever PS, Wedel H, Poulter NR; ASCOT Investigators. Effect of doxazosin gastrointestinal therapeutic system as third-line antihypertensive therapy on blood pressure and lipids in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial. Circulation 2008;118:42-8. PubMed
  2. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  3. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill, 12:e upplagan 2011.
  4. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar